Trainingen & Geschiedenis

Trainingen

Wij hebben tot nu toe 1 trainingsmoment, dit is op woensdag van 20:45-22:15. Wij wisselen in onze trainingstijd steeds 2 vormen af;  1 week training met mogelijkheid tot vrij spelen,  1 week vrij spelen.

Geschiedenis

Badmintonclub Samsam is opgericht in oktober 1979. Dit werd gedaan in opdracht van de gemeente Breda, die dit gevraagd had aan de latere oprichter Hugo Gijselman, die naast oprichter ook voorzitter en trainer voor de senioren en jeugd werd. Breda telde in die tijd ongeveer 23 recreatieve badmintonverenigingen.

Destijds werd badmintonclub SamSam gestart in de sportzaal van de streekschool (nu het ROC) aan de Hamdijk te Breda. Kort na het opstarten bestond het team uit 30 senioren en 20 junioren. Dit was ook het streven en er was al snel een wachtlijst.

Badminton was een gewilde sport en er was ook veel samenwerking met verschillende scholen, waardoor de jeugd gratis kennis kon maken met onder andere onze vereniging. Er werd door meerdere teams deelgenomen aan de RBB (recreatieve Bredase Badminton Bond) competities en ook aan toernooien, waar SamSam redelijk succesvol was.

In de jaren die volgden maakte de verenigingen wat zwaarder weer door. Jeugd trok weg, 2 gedwongen verhuizingen hebben ons de nodige leden gekost. Verder verloren we ook onze trainer. Dit gold ook voor veel andere verenigingen. Het gevolg was dat competitie spelen voor de club helaas niet meer mogelijk was.

Na wat zoeken zijn we nu in de sportzaal van het schoolgebouw/wijkgebouw “het Noorderlicht” in de Hoge Vucht terecht gekomen. Daar spelen we nu 2 jaar en zijn we weer gewend. Ons ledental is de afgelopen 2 jaar weer gestaag toegenomen. Vanaf januari 2018 hebben we ook weer een trainer kunnen contracteren, zodat we weer voorruit kunnen kijken en ons spel niveau verbeteren. De club kijkt nadrukkelijk weer omhoog!

Het ledenbestand bestaat uit dames en heren. Ben je pakweg tussen de 18 en 80 jaar en heb je zin om een keer te komen kijken? Dan ben je van harte welkom! Neem wel graag van tevoren even contact met ons op.